ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศของเขื่อนศรีนครินทร์ยามเช้า

ปัจจุบันควายเป็นสัตว์หาดูได้ยากมากครับ ภาพนี้เป็นภาพบรรยากาศของ เขื่อนศรีนครินทร์ยามเช้า ฟ้าหลังฝนใหม่ๆ ทุ่งหญ้าขึ้นเขียวขจี เหมือนเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะของ นิวซีแลนด์ก็ไม่ปานครับ แต่ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น คือ เขื่อนศรีนครินทร์ มาใช้บริการของแพกัณฑกะได้ ขณะที่ท่านเที่ยวชมเขื่อนศรีนครินทร์ของเราและบรรยากาศใกล้ๆกับแพของเราแพกัณฑกะ

ควายเขื่อนศรี

ติดต่อเรา social