กิจกรรมในยามพักผ่อน ฝีมือช่างหนิง(ปลาชะโด)

กิจกรรมในยามพักผ่อน ฝีมือช่างหนิง(ปลาชะโด) ตกปลาที่ แพกัณฑกะ เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี แหล่งตกปลาธรรมชาติชั้นยอดแพกัณฑกะ แหล่งตกปลาธรรมชาติ

แพกัณฑกะ แหล่งตกปลาธรรมชาติ ชั้นดี

ติดต่อเรา social